Rövid Földnapi számvetés

Dukay Krisztina Nóra -

Az Amerikai Egyesült Államokban a Föld tönkretétele ellen először 1970. április 22-én zajlottak békés tüntetések, előadások. Azóta ez a nap a Föld napja, mely alkalmából Szentendre természeti értékeiből mutatok be néhányat. A március 22-i Víz világnapja és egy árvizes időszak után, vizeink szépségéről, fontosságáról is kell beszélni. Hiszen most is aktuális... Arthur C. Clarke szerint: "Mennyire helytelen ezt a bolygót Földnek hívni, amikor láthatóan VÍZ!"

Szentendre földrajzi fekvése kedvez az igen változatos élőhelyek kialakulásának. A környék legmeghatározóbb vizes élőhelye a Duna, mely az egyik legjelentősebb európai ökológiai folyosó. Több, mint hatvan halfaj él benne, melyből 17 védett. A folyó ugyanakkor számos vándor- és fészkelő madár fontos táplálkozó helye, melyek pihenni a közeli ártéri ligeterdőbe repülnek. A Duna árterén kialakult fű-nyár-ligeterdő, mely viszonylag épen látható a Bükkös torkolatától lefelé a Postás strandnál helyi védettségű, részben az EU által kezdeményezett "Natura 2000" ökológiai hálózathoz tartozik. A másik ehhez hasonló élőhely a Pap-szigeten található, de sem helyi, sem "Natura 2000" védelem alá nem vonták, talán a leendő beruházásokra való tekintettel.

A városban folyó patakok völgyei helyi védettséget élveznek. A völgyek ujjszerűen nyúlnak a hegyekből a folyam felé. Fontos részei (lehetnének) a hegyek és a folyam közötti ökológiai hálózatnak, de kibetonozva, körbeépítve, kísérő erdősávjukat kivágva erre kevésbé képesek. (Egyébként hasonló ökológiai folyosó szerepet tölthetnének be az utak menti összefüggő fásítások is, ha lennének...)

A Sztelin-patak hordalékából épülhetett fel a Pap-sziget, mely bizonyítéka, hogy egykor sokkal nagyobb vízhozamú, erejű vízfolyás lehetett. Mára sokan nem is tudják, hogy az alsó szakaszán betonozott medre nem csupán vízelvezető árok, hanem vizes élőhely is, melyben ilyen körülmények között a legegyszerűbb élőlények is igen nehezen tudnak megtelepedni.

A Sztaravoda-pataknál ismertebb a Skanzen mögötti Sztaravoda-forrás és a körülötte kialakított pihenőhely. A patak igazi forrásvidéke távolabb, a Pap-rét oldalában van; Király-völgyi szurdokában, a környéken egyedi társulás a Mély-mocsár égerlápja. A településen belül ezt a patakot is kibetonozták.

A Visegrádi-hegység legbővizűbb, a város életében is meghatározó szerepet betöltő vízfolyása a Bükkös-patak, melynek élővilága a mai napig a legváltozatosabb, ami azért is figyelemreméltó, mert legfőbb forrása a dobogókői szennyvíztelep vize. Ez is példa a természet öntisztulásra, és megújulásra való képességére. Aki követi a Szentendre és Vidékében megjelenő Bükkös-patak-monográfia cikksorozatot, átfogó képet kaphat a patak életéről.

A Pomáz és Szentendre között elterülő sík hajdanán a Duna ártéri öblözete volt, melyet a 19. sz. végén csapoltak le, illetve a HÉV töltésével vágtak el a folyótól. Ezen a mocsaras, lápos területen több védett növény (mocsári nőszőfű, réti iszalag) és állatfaj él. Szintén "Natura 2000-es" terület, melyre továbbra is mindkét település, mint beruházási területre tekint.

A völgyek és síkságok közötti hátak kiváló kilátópontok, ezt a panorámát kihasználva a beépítettség szinte teljes. Az egykori és ma még nem beépített gyümölcsösökben, szőlőkben sajátos és védett árvalányhajas növénytársulások jöttek létre, ilyen a Kada-csúcs környéke és a Kő-hegy oldala, melyek a Duna-Ipoly Nemzeti Park részei. Éppúgy, ahogy a külterületi erdők nagy része, ahol geológiai, vízrajzi, botanikai, faunisztikai értékek találhatóak, melynek megismerése és védelme közös feladatunk.

Van, aki nem érti, mi hasznuk ezeknek az élőlényeknek, élőhelyeknek, pedig a legkisebb növény is táplálékot biztosít rovaroknak, növényevőknek, megalapozva ezzel egy táplálékláncot, melynek végső láncszeme egy ragadozó, vagy akár maga az ember. De meg is fordíthatjuk a kérdést, mi haszna a Földnek az emberből, mi mennyire vagyunk nélkülözhetőek? Az elmúlt 2 millió év, amióta ember él a Földön csupán egy pillanat a Föld 4,5 milliárd éves történetéből, tehát nélkülünk is remekül boldogul, talán jobban is, mint velünk, mert nincs más élőlény, amelyik a többi életjogosultságát kérdőre vonná.

szentendreesvideke.hu

© 2017, Gino, hqnet.hu, iViktor, leányfalu.lap.hu, szentendre.lap.hu, szentendreicég.lap.hu, szvsz.hu
» validator «