Jelentés a laktanya hasznosításáról

A HUMET® Rt Igazgatóságának jelentése a szentendrei ingatlan hasznosításáról

Civin János -

A HUMET® Rt 2005 augusztusában jóváhagyott rövidtávú stratégiai célkitűzései keretében döntött a szentendrei laktanya megvásárlása mellett. A konszolidált saját tőke milliárd forintos nagyságrendű növekedése mellett jelentős esély a HUMET® Rt számára egy orvosi intézmény kialakításában való részvétel ténye, egy rákcentrum felépítésének támogatása és az ott megszerezhető tapasztalatok hasznosítása. A HUMET® Rt Igazgatósága az ingatlant többek között abból a szempontból is értékelte, hogy Budapest és agglomerációja szinte mindenütt összeépült, egyike a kevés kivételnek az Óbuda-Békásmegyer és Szentendre között fekvő, több száz hektárnyi egyelőre alig felbecsülhető értékű terület. A HUMET® Rt az alábbiakban adott hírt a tárgyalások megkezdéséről:

A HUMET® Rt tárgyalásban van a Nemzeti Egészségmegőrző és Rákellenes Központ Alapítvánnyal (székhelye: 1122 Budapest, Ráth György u. 7-9., adószám: 19702243243, képviseli: Dr. Pólus Károly, a kuratórium elnöke, a továbbiakban: NEREK) a NEREK kizárólagos, de nem tehermentes tulajdonát képező, 22 hektár nagyságú "volt szovjet laktanya" néven ismert ingatlan közös hasznosításáról. A HUMET® Rt ajánlata szerint az ingatlan a felek közös tulajdonává válik azzal, hogy a NEREK céljának mielőbbi elérése, az onkológiai központ megvalósítása érdekében az ingatlan ellenértékeként a HUMET® Rt készpénzt, valamint új kibocsátású, a régiekkel teljesen azonos jogokat megtestesítő HUMET® részvényeket és átváltoztatható kötvényeket ajánlott. Az ügylet lezárásához szükséges szerződéstervezeteket a HUMET® Rt elkészítette, amelyekre a NEREK konstruktív észrevételeket tett; a szerződések elkészítését a felek megkezdték.

Több szerződés szükséges; ebből első a "Közös Hasznosítási Szerződés", amelynek szövegezését a Felek a napokban fejezik be azzal, hogy a NEREK Kuratóriuma által jogosan kért szükséges garancia-feltételeket a HUMET® Rt időközben (2005 december - 2006 április) biztosította.

A NEREK célja az, hogy egy közel másfél milliárd forintos beruházással egy Rákellenes Központot hozzon létre Szentendrén. Erre a célra kapta meg a Magyar Államtól (KVI) az ingatlant, amelyből e célra 5 hektár nagyságú terület elegendő. A fennmaradó 17 hektár hasznosítási célja egyelőre nem alakult ki, ehhez elsősorban Szentendre Város, de más szervezetek hosszú távú céljainak ismerete elengedhetetlen.

Az ingatlant jelenleg több kötelezettség okán megterhelték, amelynek oka a közel másfél évtizedes stagnálás. Az elmúlt 15 évben per folyt abban a tekintetben is, hogy ki az ingatlan jogos tulajdonosa, ez a jogvita 2005 márciusában lezárult. Az eltelt időben többen ténykedtek a hasznosítás érdekében, ezen személyeknek jogos igényük a ráfordításaik megtérülése.
* A közös hasznosítás első fejezete ezen igények felmérése és kielégítése, ezt mint minden - a Rákcentrum kialakításán kívüli más - feladatot, a szerződés szerint is a HUMET® Rt végzi.
* Ezzel párhuzamosan tisztázni kell a környezetvédelmi helyzetet, amely nem megnyugtató, bár az ingatlan átadásakor (1993) a Magyar Állam a környezetvédelmi helyzet biztonságosságát garantálta.
* Ezt követően az infrastrukturális helyzet tisztázandó; a víz- és csatornaközművek igényei és lehetőségei részleteiben nem ismertek, valamint érinti az ingatlant egy lehetséges Szentendrét Szigetmonostorral összekötő híd felépítése is.

E három fő feladatcsoportban történt érdemi előrehaladást követően kerülhet sor építkezésekre; azaz jó idő áll rendelkezésre abból a célból, hogy a kiváló fekvésű és valóban igen értékes ingatlan végeleges hasznosításának keretei kialakuljanak.

A HUMET® Rt Igazgatóságának megbízásából összeállította
Szentendre, 2006. április 16.
Civin János
elnök© 2017, Gino, hqnet.hu, iViktor, leányfalu.lap.hu, szentendre.lap.hu, szentendreicég.lap.hu, szvsz.hu
» validator «